VẬT LIỆU XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH PHÁT

Địa chỉ: 01 Lư Giang – Hòa Xuân – Đà Nẵng

Số Điện thoại: 0393 705 345 – 0931 228 567

Email: cuongthinhphat.vlxd@gmail.com

Website: www.vlxdcuongthinhphat.com